Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

LIDMAATSCHAP, INSCHRIJFGELD EN BETALING CONTRIBUTIE

1.0 Lidmaatschap
• Het lidmaatschap wordt voor minimaal 3 maanden aangegaan.
• Het lidmaatschap blijft doorlopen totdat er schriftelijk aan de balie
wordt opgezegd.
• De contributie wordt betaald voor een overeengekomen periode met hieraan gekoppeld een vast aantal trainingsbeurten. Bij verlenging van de trainingsperiode kunnen een beperkt aantal trainingsbeurten van de voorgaande periode worden meegenomen. Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen alle niet opgebruikte beurten per einddatum vervallen.

1.1 Opzeggen
• Het opzeggen of wijzigen van een lidmaatschap dient schriftelijk (alleen aan de balie), te geschieden.
• Opzeggen en/of wijzigen van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor het einde van de betaalde periode plaats te vinden. (v.b. betaald tot 26-09-2016 dan moet er voor 26-08-2016 opgezegd zijn).
• Gebeurt de opzegging of wijziging niet zoals in voorgaande is
beschreven dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en bent u verplicht de volgende periode te betalen.

1.2 Lidmaatschapspas
• Bij verlies en/of beschadiging etc., waardoor de pas niet functioneert bedraagt de aanschaf van een nieuwe pas € 10,-.
• U bent verplicht voor elke training de pas bij de balie door de kaartlezer te halen.

1.3 Ziekte
•Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap op grond van medische redenen is na voorafgaand overleg mogelijk, dit gebeurt middels een mutatieformulier. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

1.4 Aansprakelijkheid
• Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen van de klant. Ter voorkoming kunt u een cijferslot/hangslot gebruiken in de door ons beschikbaar gestelde kluisjes in de kleedruimten.
• Tevens is het sportcentrum niet aansprakelijk voor ongevallen die de klant overkomen gedurende het verblijf in het sportcentrum of tijdens activiteiten daarbuiten waaraan door het centrum wordt deelgenomen zoals: wedstrijden, vervoer, trainingen, etc.

1.5 Feestdagen en vakanties (onder voorbehoud)
• Het sportcentrum kan gesloten zijn op erkende feestdagen.
• Gedurende 6 weken in de zomervakantie geldt een vakantierooster.
• Klanten met een onbeperkt abonnement kunnen in overleg d.m.v. een mutatieformulier voor een aaneengesloten periode van maximaal 4 weken de contributie stopzetten. Dit is niet van toepassing voor de jeugdactiviteiten t/m de leeftijd van 14 jaar en 1 x per week abonnementen.
• Voor jeugdactiviteiten geldt dat er geen trainingen zijn tijdens de schoolvakantie.

1.6 Restitutie
Bij onvoorziene omstandigheden (zoals de Covid-19 uitbraak in 2019-2020) kennen we geen geld terug maar blijven de algemene voorwaarden van kracht zie deze bij artikel 1.1 - opzeggen. 

1.7 Minderjarigen
• Minderjarige leden kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouders of hun wettige vertegenwoordigers.

1.8 Privacy
Wij waarborgen uw privacy. U geeft toestemming tot het gebruiken van onderstaande gegevens. Wij vragen u de privacy van anderen te respecteren. Het maken van foto’s voor eigen doeleinden wordt gedoogd, echter als er andere personen vastgelegd dient u hiervoor toestemming te vragen!

Contact

 • Adres:

  Educalaan 45-47
  8251 GC Dronten
 • Telefoon:

  0321-38 1005
 • E-mail:

  info@sportcentrumdebever.nl
Sportcentrum De Bever
Educalaan 45-47 8251 GC Dronten
0321381005
info@sportcentrumdebever.nl
Sportcentrum De Bever 9.4 /10 - 67 beoordelingen